A1 Batch (9.30AM)- Test 1

Name   Marks (out of 90)
Manpreet Mani    78.53
Lokesh Sahu   68.5
Samandeep Singh   39
Sukhjeevan Singh   82.2
Ajay Singh   55.5
Navjot Singh   75
PawanPreet Kaur   84
Vikramjeet Singh Maan   57.5
Vijay Kumar   66
Sandeep Kaur   63.5